kāzu fotogrāfs Roberts Skutelis/ Wedding Photographer Roberts Skutelis
High quality wedding photographs captured in a premium, hard cover photo book
0018.jpg

Cenas

Skaistākās kāzu dienas fotogrāfijas iespiestas augstas kvalitātes, cietajos vākos iesietā fotogrāmatā. Premium photo book with your most beautiful wedding day images. Matte paper finish, hard cover, top-notch quality.

KAZU_FOTOGRAFA_cenu_lapa_skutelis_MAJASLAPAI.jpg
cenu_lapa_PAPILDU_PAKALPOJUMI2.jpg

FOTOGRĀMATA

Fotogrāmata - augstas kvalitātes matēts papīrs, iesiets cietajos vākos, formātā 33x28cm. Vidēji 100-125 lapas, ar vidēji 200-250 fotogrāfijām
 

LV

Noklausieties kādu stāstu. Kādu laiku pēc savas kāzu dienas jaunais pāris saņem savas kāzu dienas fotogrāfijas. Viņi abi ir saviļņoti un ļoti priecīgi par iespēju atskatīties uz savu lielo dienu. Pēc neilga laika viņi apjauš, ka nav parocīgi katru reizi, kad ir vēlme vēlreiz kavēties atmiņās pašiem vai parādīt savas kāzu fotogrāfijas citiem, ieslēgt datoru, atrast īsto mapi (kura gan noteikti kādu brīdi atradīsies uz datora darba virsmas) un spiest “bultiņu pa labi”. Fotogrāfijas ir jāattīsta un jāiegādājas viens no čaukstošajiem fotoalbumiem. Vai attīstīsim visas bildes vai tikai izlasi? Kurš atlasīs bildes? Kā mēs izvēlēsimies īsto fotoalbumu, jo reizēm šķiet, ka neviens no tiem nav īsti piemērots mums. Cik tas maksā? Vai paļauties uz kādu no lētajiem interneta piedāvājumiem (kur galurezultāts reizēm nu nepavisam nav apmierinošs). Šādu jautājumu ir daudz. Un ticiet man, reizēm laiku bilžu atlasīšanai nesanāk atvēlēt, atbilstošo albumu neizdodas atrast un tā kāzu dienas fotogrāfijas turpina kādu laiku kavēties uz datora darbavirsmas, tad kādā citā mapē, un cerēsim, ka datora cietajam diskam nekas nenotiks, fotogrāfijas nepazudīs, un Jums nenāksies sazināties ar mani, cerībā, ka man arhīvā vēl ir Jūsu kāzu dienas fotogrāfijas (tikai tagad Jūs piesakat: “Robert, uztaisi arī mums mūsu kāzu dienas fotogrāmatu. Mēs negribam, ka mūsu kāzu dienas fotogrāfijas pazūd arī otro reizi.” Patiess stāsts!)

ENG

Listen to a story. Sometime after the day of their marriage, the newlywed couple receives their marriage day photos. Both of them are excited and extremely happy about a chance to look back on their big day. After a short while they realise that it is uncomfortable to turn on computer, look for the correct folder (which will have spent some time on the desktop) and press the right arrow hundreds of times just to show their photos to guests. Photos must be developed and one of the shiny photo albums must be bought. Do we develop all of the photos or just a selection of them? Who will make the selection? How do we pick the correct photo album because it seems that none of them fit our needs. How much does it cost? Do we rely on one of the cheap offers found on the internet (even though the result often is unsatisfactory)? There are a lot of questions like these and believe me, sometimes there is no time to pick out the best photos, sometimes it is impossible to find the correct album and so the photos just keep on laying around on the desktop before they get moved to some folder. What if something happens to the computer’s hard drive and the photos get lost? Sure, You can try to contact me and hope I still have Your wedding day photos somewhere in my archive, but this time You will ask me “Robert, could You create a photobook of our wedding day photos? We do not want our photos to get lost the second time." True story!

 

LV

Pēc kāzu dienas iemūžināšanas (kāzu dienā tās ir vidēji 1250-1750 fotogrāfijas; atkarīgs no dienas plāna), es atlasu fotogrāfijas Jūsu kāzu dienas fotogrāmatai, tās apstrādāju, izveidoju fotogrāmatas maketu, to nododu uzņēmumam Nīderlandē, kas veic fotogrāmatas fizisku izveidi un tad ar kurjeru fotogrāmata tiek atvesta līdz manām durvīm. Laikā, kamēr Nīderlandē tapa un vēlāk pie manis tika atvesta Jūsu kāzu fotogrāmata, es esmu strādājis pie pārējām kāzu dienas fotogrāfijām un tās nododu kopā ar fotogrāmatu. Šis process vidēji aizņem 10-15 dienas.

    Fotogrāmata ir Jūsu kāzu dienas galvenās fotogrāfijas izdrukātas uz augstas kvalitātes matēta papīra, iesietas cietajos vākos, formātā 33x28cm. Kāzu fotogrāmatā vidēji ir 100-125 lapas, kurās izkārtotas vidēji 200-250 fotogrāfijas.

    Kāzu dienas fotogrāmatas paraugu es Jums parādu mūsu pirmajā pirmskāzu konsultācijas reizē, lai Jūs dzīvē varētu redzēt, aptaustīt un sajust fotogrāmatas izcilo kvalitāti un pievienoto vērtību. Tāpat www.youtube.com ir pieejams video, kurā varat apskatīt fotogrāmatu videoformātā. 

    Kāzu dienas fotogrāmatu izvēlas vidēji 75-80% jauno pāru, kas apliecina fotogrāmatas kvalitāti, vērtību un ērtumu, jo saņemot kāzu dienas fotogrāfijas, Jūs tās uzreiz saņemat arī izdrukātā variantā, un Jums vairs nav jādomā par fotogrāfiju atlasīšanu, albuma izvēli un to drukāšanas vietas izvēli. Ir iespējams pasūtīt papildu grāmatu eksemplārus, piemēram, vecākiem, vedējiem vai citiem Jums svarīgiem cilvēkiem.

 

ENG

After Your wedding day has been immortalized in photos (during wedding day these are approximately 1250 to 1750 photos; it depends on your wedding day's plan), I take upon the task to pick out photos for the book, work on the photos, create a model for the photobook and pass it on to a company in the Netherlands that creates a physical version of the photobook and delivers it to my door. While we are waiting for the photobook to be created and delivered, I work on the rest of the photos and then deliver them to You together with the book. This process takes an average of 10 to 15 days.

Photobook contains the best photos from Your wedding day, it is printed on high quality matte/uncoated paper, bound in hardcovers and in 33x28cm format. Wedding photobook contains around 100 to 125 pages that contain 200 to 250 photos.

An example of a photobook will be presented during our first pre-marriage day consultation so You get a chance to see and try for yourself the high quality of the photobook and its added value. I can also provide a video of the photobook on YouTube.

Approximately 75 to 80% of the newlyweds choose to have a photobook created and that confirms its quality, value and comfort, because when receiving Your marriage day photos, You also receive them in a format where you no longer have to worry about picking the best photos, what album to pick or how to print them. It is possible to order several copies of the wedding day photobook, for your parents, best friends and other people who are important to You.

 

Video: Premium photo book with your most beautiful wedding day images. Matte paper finish, hard cover, top-notch quality.