LV

Kāzu fotogrāfijām jābūt vienlaicīgi gan skaistām, gan jāspēj saglabāt īpašās emocijas, lai katru reizi, kad tās aplūkojat, sirds sāk sisties mazliet straujāk.

Tieši šādu brīžu fotogrāfs vienmēr esmu gribējis būt. Lai to īstenotu, cenšos pasākumā būt neuzkrītošs, esmu kā viens no kāzu viesiem, tikai sagadījies, ka man ir fotokamera un es zinu, kā ar to rīkoties.

ENG

Wedding photos need to be both beautiful and able to capture the emotions of the moment, so that one’s heart beat raises when looking at them.

Frankly, I have always wanted to be a photographer for moments like these. In order to fulfil the task, during the event, I try to be unnoticeable, as if I am one of your guests but with a photo camera and I know how to use it properly.

 
IMG_3475.JPG

LV

Par mani atsaucas, minot, ka esmu komunikabls, smaidīgs, sirsnīgs, asprātīgs un pieklājīgs.  Darot darbu, esmu vērīgs, radošs un ārkārtīgi precīzs.  Regulāri nodarbojos ar sportu un uzskatu, ka, fotografējot kāzas, bez labas fiziskās sagatavotības neiztikt. 

Esmu divu ārkārtīgi jauku meitu tēvs. Ar ģimeni dzīvojam Ventspilī, taču kāzas fotografēju visā Latvijā un pat ārpus tās. Jā, arī Latvijā var arvien atklāt jaunas vietas, kurās fotogrāfijas izskatīsies lieliski, tikai jāmāk tās saskatīt. Mana mīļākā Latvijas daļa ir Vidzeme - Cēsis, Valmiera un  Gaujas krasti. Brīvajā laikā man patīk ceļot ar ģimeni un piedalīties aktīvā tūrisma pasākumos, bet, kad beigusies aktīvā kāzu sezona, strādāju par angļu valodas pasniedzēju Ventspils Augstskolā un divās Ventspils skolās.

Dažas no fotografēto pāru atsauksmēm:

“Milzīgs paldies par lielisko darbu, par rūpīgo un vērīgo sagatavošanos, par atvērto, brīvo gaisotni un, protams, skaistajām bildēm!”

“Paldies par ieguldīto darbu, smaidu, bildēm un pozitīvajām emocijām visas dienas garumā.”

“Tu biji īstajā vietā - īstajā laikā.”

 

ENG

My clients say that I am easy to talk to, always smiling, sincere, clever and polite. While I am doing my direct duties I am attentive, creative and extremely precise. I indulge in regular physical activities, as I believe in order to be a great wedding photographer one cannot be in a bad shape.

I am a father of two adorable daughters. I live in Ventspils together with my family, but I
photograph weddings all around Latvia and even abroad. I honestly believe that there are still
unrevealed locations in Latvia to take great pictures in, it is only a matter of paying close attention to one’s surroundings. My favourite part of Latvia is Vidzeme, for instance, Cēsis, Valmiera and the banks of the River Gauja. In my spare time I like to travel together with my family and participate in various tourism events, and, after the peak wedding season has come to an end, I teach English to people in Ventspils University of Applied Sciences and in two schools in my hometown.

Some feedback from the couples who entrusted immortalizing their celebration to me:

“I am extremely grateful for your amazing work, thoughtful and careful preparation, for the open and comfortable atmosphere and of course, the amazing photos!”

“Thank You for the time you invested, smiles, photos and positive emotions throughout the whole day!”

“You were at the right place, at the right time!”